Партнерський курс від академії Аclima 

Проєктування вентиляційних систем в Autodesk Revit

З курсу ви дізнаєтесь

 • Основи 3D проєктування з використанням технології інформаційного моделювання (BIM)

 • Навчитеся, як створювати моделі об’єктів з «нуля»

 • Розберетесь, як працювати з «сімействами»

 • Як розмістити арматуру, обладнання, повітророзподільні та повітрозабірні пристрої

 • Як організовувати специфікації, а також оформляти креслення

 • Як змоделювати системи повітропроводів і трубопроводів

Програма

 • Модуль 1. Технологія інформаційного моделювання

  ● Що таке BIM (Building Information Model)● Процес BIM моделювання● Склад ролей● Поняття інформації● Інструментарій● Можливості технології у проєктуванні

 • Модуль 2. Середовище моделювання

  ● Організація проєкту, надання назви● Основний функціонал● Регулювання середовища моделювання● Регулювання системних характеристик● Керування функцією прив'язки● Налаштування повітропроводів/трубопроводів● Повертання елементів на заданий кут● Характеристики повітропроводів/трубопроводів, класифікація стандартів (типорозмірів)● Застосування ухилу● Способи розрахунку та підбір перерізу● Режим "Редагування ескізу" - робота з диспетчером проєкту

 • Модуль 3. Робота зі суміжними групами спеціалістів

  ● Шляхи координування роботи● Функції копіювання/моніторингу серединних ліній● Інструмент “Копіювання/моніторинг” елементів● Робота з планами елементів моделі● Побудова видів, властивості● Призначення завдань● Робота у спільному проєкті● Складання робочого набору (working set)● Використання набору● Інтеграція проєктів Revit та AutoCAD● Робота зі зв'язаними та зафіксованими файлами● Координати моделі проєкту● Внесення змін до проєкту

 • Модуль 4. Сімейства

  ● Базові характеристики сімейств● Інженерні сімейства: створення імпортованої моделі. Формат DWG

 • Модуль 5. Проєктування систем вентиляції та опалення

  ● Серединні лінії (осі). Побудова● Рівні. Побудова; Види. Побудова● Як створювати копії наявних у плані видів● Створення копій, які залежать від вихідного вигляду● Перегляд фрагмента. Побудова та управління● Видимість та графічне представлення: перевизначення● Управління фільтрами; Проєктування архітектури● Несучі конструкції будівлі: фундамент, балка, стіна, колона● Побудова перекриттів та регулювання параметрів● Віконні та дверні отвори● Конструювання архітектурних компонентів - приміщень● Компонент "Марка приміщень";Системи повітроводів● Створення тривимірної моделі повітроводу● Конструювання арматури; Інструмент “Гнучкі повітропроводи”● Розміщення повітророзподільників● Конструювання сполучних елементів● Система повітроводів: конструювання та властивості● Формування компонування; Вибір оптимального перерізу● Додавання обладнання● Визначення зв'язків між елементами за допомогою залежностей● Створення тривимірної моделі трубопроводу● Конструювання сполучних елементів● Інструмент "Гнучкі трубопроводи"● Конструювання паралельних труб● Система трубопроводів: конструювання та властивості● Прилади: розміщення у системі трубопроводу● Формування компонування● Виконання перевірки та моніторингу системи● Додавання до проєкту механічного обладнання

 • Модуль 6. Технічний стандарт (специфікація)

  ● Складання технічного стандарту● Угрупування та сортування у специфікації● Повітряний потік:документовані вимоги● Обладнання: документовані вимоги

 • Модуль 7. Взаємозв'язок зон та просторів

  ● Що собою являють простори● Створення просторів● Регулювання параметрів просторів● Нанесення марок на простори● Визначення потреби в опаленні/охолодженні: навантаження

 • Модуль 8. Оформлення документації

  ● Анотації та вимірювання у проєкті (розміри)● Складання анотацій● Робота з розмірами● Складання легенди● Марки з параметрами користувача● Управління листами● Як перенести види на листи● Додавання специфікації на лист● Процес друку документації

Бонуси, які будуть в курсі

  Конспекти до тем.
  3 бонусних відео Autodesk.
  10 виконаних проєктів різних об’єктів.
  Бібліотеки: з набором шрифтів; з 822 унікальних штрихувань.
  Практичні приклади: з кресленнями будівель різного типу та призначення; зіц шрифтами.
  Шаблони з динамічними штампами від А4 до А1 та елементами для їх оформлення.
  Додаткові статті: по системним змінним; по роботі з шарами; по роботі зі шрифтами і оформленню текстового матеріалу; з текстами та його стилями; по роботі з лімітами креслень.
  42 підбірки з динамічними блоками готовими для використання.
Illustration

Запишіться на навчання або отримайте консультацію

Дякую!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.