Партнерський курс від академії Аclima 

Проєктування в AutoCAD

З курсу ви дізнаєтесь

 • Як створювати власні шаблони оформлення креслень та редагувати двовимірні об'єкти

 • Як компонувати листи, готувати та виводити креслення на друк

 • Як використовувати систему об'єктних прив'язок, створювати локальні та автономні блоки

 • Як ефективно працювати із системами координат

Програма

 • Модуль 1. Інтерфейс AutoCAD

  ● Особливості інтерфейсу AutoCAD;● Інтерфейс командного рядка;● Навігація за кресленням;● Зумування та панорамування;● Відрізки, виділення об'єктів;● Точне введення координат;● Режими роботи AutoCAD;● Режим Орто, полярний режим;● Практична робота: креслення найпростіших об'єктів в AutoCAD.

 • Модуль 2. Об'єктні прив'язки

  ● Основні примітиви AutoCAD: коло, прямокутник, багатокутник, дуги;● Концепція об'єктної прив'язки та основні об'єктні прив'язки AutoCAD;● Режим відстеження об'єктної прив'язки;● Практична робота: застосування прив'язок при кресленні та відпрацювання прийомів швидкого креслення.

 • Модуль 3. Полілінії та Команди редагування

  ● Робота з полілініями: створення, розділення та об'єднання у полілінію;● Операції перетворень: пере-міщення, копіювання, поворот, масштабування, розтягування, масив, подібність, поєднання, фаска, підрізка, подовження тощо;● Практична робота: Основний напис, творення рамки і штампу, закріплення команд редагування.

 • Модуль 4. Робота із шарами

  ● Шари як основа роботи в AutoCAD;● Створення, видалення шарів;● Управління властивостями шарів;● Товщина та типи ліній;● Завантаження типів ліній;● Практична робота: Викреслювання деталей із використанням шарів.

 • Модуль 5. Розміри. Розмірні стиль об'єктів

  ● Розміри: лінійні, радіальні, кутові, радіус, діа-метр, розміри базові, розмірні кола, маркування центру, прак- тичні вправи на постановку розмірів;● Налаштування розмірного стилю та його визначення, створення різних розмірних стилів згідно з ЄСКД, машино-будівний та архітектурний стилі;● Практична робота: постановка розмірів, їх зміна за допомогою панелі властивостей.

 • Модуль 6. Штрихування і Властивості об'єктів

  ● Штрихування в AutoCAD: створення штрихування, завдання товщини і типу штрихування;● Штрихування за зразком та з ліній;● Практична робота: креслення різних деталей із шарами. Нанесення штрихування на ці деталі.

 • Модуль 7. Робота із текстом. Стилі тексту

  ● Однорядковий текст: ство-рення заголовних написів, текстових полів;● Багаторядковий текст - простий спосіб створення форматованих блоків тексту;● Текстові стилі, робота зі шрифтами в AutoCAD;● Винесення, налаштування виду відповідно до ЕСКД;● Практична робота: Заповнити штамп текстом. Підготовка до друку в AutoCAD: Компонування аркуша як основний спосіб друку. Вибір формату аркуша. Друк із моделі. Робота у просторі аркуша. Тексти та пояснення на аркушах. Встановлення параметрів друку завдання масштабування.

 • Модуль 8. Робота із бібліотеками. Робота з дизайн-центром

  ● Використання чужих бібліотек - створення власних бібліотек;● Блок та створення. Основні операції із блоками: створення, вставка, редагування, видалення. Очищення креслення. Передача блоків між документами;● Створення шаблонів. Створення сплайнів. Вимірювання дистанції, підрахунок площ. Використання області;● Практична робота: виконання вправ по темі.

 • Модуль 9. Задання лімітів креслення

  ● Зміна лімітів за замовчуванням;● Завдання необхідних розмірів області креслення;● Створення будівельного креслення для виведення масштабу 1:50 або 1:100.

Бонуси, які будуть в курсі

  Конспекти до тем.
  3 бонусних відео Autodesk.
  10 виконаних проєктів різних об’єктів.
  Бібліотеки: з набором шрифтів; з 822 унікальних штрихувань.
  Практичні приклади: з кресленнями будівель різного типу та призначення; зіц шрифтами.
  Шаблони з динамічними штампами від А4 до А1 та елементами для їх оформлення.
  Додаткові статті: по системним змінним; по роботі з шарами; по роботі зі шрифтами і оформленню текстового матеріалу; з текстами та його стилями; по роботі з лімітами креслень.
  42 підбірки з динамічними блоками готовими для використання.
Illustration

Запишіться на навчання або отримайте консультацію

Дякую!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.